Det nytter!

Velkommen til
DET NYTTER, KRAFT bruker og pårørendeorganisasjon

Hvordan jobber vi?

Faglig

Å bidra til å fremme brukere og pårørende sine interesser gjennom både faglig og politisk arbeid.

Personlig

Å bistå brukere og pårørende til å håndtere sine utfordringer gjennom faste møtepunkt, kurs og gjennom nettverksarbeid med likesinnede.

Bli med!

Hjelp oss å hjelpe. Fyll ut skjema under så tar vi kontakt.
Jeg vil ha faktura på:

Takk for din støtte! Vi vil sende deg betalingsinformasjon!

Oi. Vennligst fyll ut alle felt eller se om du har skrevet feil

Om oss:
DET NYTTER, KRAFT ønsker å fremme brukere og pårørendes interesser gjennom faglig og politisk arbeid.
«Det nytter» er den første kristne bruker og pårørendeorganisasjonen på rusfeltet, og er en avdeling under Stiftelsen KRAFT; en landsomfattende paraplyorganisasjon for kristne virksomheter innenfor rus og psykisk helse.

Vårt formål er å bidra til kompetanseutvikling blant ansatte ved virksomhetene i KRAFT, sikre gode rammevilkår for disse og aktivt fremme medlemsorganisasjonenes interesser, gjennom faglig og politisk arbeid. I tillegg bistår vi medlemsorganisasjonene i deres arbeid inn mot kommunene og andre samarbeidspartnere, slik at det sikres gode relasjoner og rammevilkår for virksomhetene. 

I 2018 går KRAFT et skritt videre og utvider våre formål med å bidra til å fremme brukere og pårørendes interesser. DET NYTTER vil også bistå brukere og pårørende til å håndtere sine utfordringer gjennom faste møtepunkt, kurs og nettverksarbeid med likesinnede.
Kontaktinformasjon
Stiftelsen KRAFT 
Lovisenberggt 11
0456 OSLO

41409343

post@stiftelsenkraft.no

Org. nr. 977 143 527