Velkommen til

DET NYTTER, KRAFT

bruker og pårørendeorganisasjon

 

Bli medlem!

For 50,- i året får du som medlem:

- Invitasjon til grupper og kurs
- Inngang til en årlig medarbeidersamling i KRAFT

I tillegg vil brukere og pårørende kunne komme med innspill når det gjelder høringer i forhold til ruspolitikk og pårørendearbeid.

Om Oss

DET NYTTER, KRAFT ønsker å fremme brukere og pårørendes interesser gjennom faglig og politisk arbeid.

«Det nytter» er den første kristne bruker og pårørendeorganisasjonen på rusfeltet, og er en avdeling under Stiftelsen KRAFT; en landsomfattende paraplyorganisasjon for kristne virksomheter innenfor rus og psykisk helse.

Vårt formål er å bidra til kompetanseutvikling blant ansatte ved virksomhetene i KRAFT, sikre gode rammevilkår for disse og aktivt fremme medlemsorganisasjonenes interesser, gjennom faglig og politisk arbeid. I tillegg bistår vi medlemsorganisasjonene i deres arbeid inn mot kommunene og andre samarbeidspartnere, slik at det sikres gode relasjoner og rammevilkår for virksomhetene. 

I 2018 går KRAFT et skritt videre og utvider våre formål med å bidra til å fremme brukere og pårørendes interesser. DET NYTTER vil også bistå brukere og pårørende til å håndtere sine utfordringer gjennom faste møtepunkt, kurs og nettverksarbeid med likesinnede.

Kontakt

Marte Yri Evensen
Daglig leder
marte yri
+47 414 09 343
Joar Kaasa
Informasjonsleder
joar
+47 971 45 422
Powered by Cornerstone